Velkommen

“At man, når det i sandhed skal lykkes en at føre et menneske hen til et bestemt sted, først og fremmest må passe på at finde ham der, hvor han er, og begynde der”.

Søren Kirkegaard, 1859billede underviser

Søren Kierkegaard understreger, at vi først og fremmest må møde deltageren der, hvor han er og begynde der, hvilket betyder, at respekten for mennesket som et enestående individ samt medmenneskelighed er centrale begreber, hvis man vil bidrage til andres udvikling. Disse betragtninger er naturligvis stærkt eksistentielt prægede, men de kan uden vanskeligheder sammenlignes med mit livssyn som spejles i forløbet Mental Råstyrke. Mental Råstyrke ruster den enkelte til at finde årsagen til, at han er gået i stå på sin livsvej.

Velkommen til Mental Råstyrke